pondělí 10. října 2016

pondělí 13. června 2016

Kaplnka v Ročenke architektúry

S radosťou Vám oznamujeme, že aj odborná verejnosť si už všimla kaplnku na Kvetnici. Naše snaženie, stavba a celý príbeh okolo sa im zapáčili natoľko, že kaplnku vybrali z pomedzi 120 projektov medzi jedenásť najlepších na Slovenku za posledné dva roky. 
Sme radi, že sa Božie slovo dostáva k ľuďom aj takouto formou.
Ďakujeme za podporu, bez Vás by sme to nezvládli!
Knihu si môžete zakúpiť v Poprade v Christianii, alebo tu.pondělí 28. března 2016

PodporaMáme pre Vás ponuku stať sa donorom Kvetnickej krížovej cesty.
Náklady na výrobu a osadenie jednoduchého kríža sú vo výške 400€ a za túto sumu Vám ponúkame možnosť adoptovať kríž. Vaše meno bude vyrezané na zadnej strane.
Ďalší objekt pre adresný dar je celodrevená lavička z výberového červeného smreku v hodnote 200€.
A na záver celú stavbu krížovej cesty korunuje socha zmŕtvychvztalého Krista od akademického sochára Otta Korkoša z Kežmarku. Na fotke je osadený model v priestore kaplnky plastiky v mierke 1:1. Socha bude vyrezávaná do dreva a následne kolorovaná farbamami. Jej hodnota je 2000€.

Prosíme o akúkoľvek pomoc, či už brigádnicky alebo modlitbu. Finančne nás okrem vyššie uvedeného môžete podporiť zaslaním ľubovoľného príspevku  na podúčet farského úradu, vytvoreného špeciálne na tento účel:

3215901555/0200
alebo
IBAN: SK71 0200 0000 0032 1590 1555
BIC: SUBASKBX
Rímskokatolícky farský úrad Poprad, Hviezdoslavova 348/3, Poprad

Projekt sa realizuje za podpory farského úradu v Poprade a mesta Poprad.

Viac informácii poskytneme kedykoľvek mailom na samuel.netocny@gmail.com


Úprimne ďakujeme.


1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť (400€) 
2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (400€)
3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom, zdvojený kríž (800€) - Rodina Č.
4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou (400€)
5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž (400€)
6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník (400€) - Family Vranka 
7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom, zdvojený kríž (800€) - Rodina D.K, Rodina D.K. ml., Rodina R.Č., Rodina P.G.
8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (400€) - Ľubica Fabri, Centrum ARCHA
9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom, zdvojený kríž (800€) - Farský úrad
10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty  (400€) - Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko
11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (400€) - Rodina P.
12. Pán Ježiš na kríži zomiera
13. Pána Ježiša skladajú z kríža
 (400€) - Ekumenický kríž
14. Pána Ježiša pochovávajú - Kaplnka
15. Socha vzkriesenia Krista od akademického sochára Otta Korkoša (2000€)